Шанс за хора с увреждания
 
   
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


 

СНЦ „Спортен клуб хора с увреждания”

гр.Варна, ул. „Парижка комуна”4 тел.052/650232

 

СНЦ „Спортен клуб хора с увреждания”

гр.Варна, ул. „Парижка комуна”4

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ОТЧЕТ

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА „СПОРТЕН КЛУБ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

ПРЕЗ 2016 г.

 

” Спортен клуб хора с увреждания” при СНЦ”Шанс за хора с увреждания” е  учреден през  2005 г  година и единадесет години   вече   работи  за развитието на спорта сред хората с увреждания. През изминалата 2016 г дейността  се извършваше  по предварително  разработени    графици за  спортните  мероприятията предвидени  по Спортен календар.

Основната цел при организирането и изпълнението на спортната дейност беше: създаване на условия и възможности за участие на хора с увреждания в  спортни занимания за подобряване качеството им  на живот, на физическата и психическа дееспособност, предоставяне на възможност за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността и насилието, създаване на възможности  за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.

Непосредствените  цели на СНЦ „Спортен клуб хора с увреждания“  бяха:

-        откъсване от ежедневието и осмисляне на свободното време на включените в целевите групи  участници ;

-        развитие и реализиране на лични спортни резултати;

-        увеличаване броя на хората с увреждания желаещи да практикуват физически упражнения ;

-        подобряване на двигателната активност и укрепване на общото им физическо състояние ;

-        подобряване на психическата стабилност;

-        доказване на участниците чрез спортни изяви и повишаване на самочувствието и емоционалния статус;

-        освобождаване от негативното напрежение, поддържайки чрез спорта здрав  дух и тяло;

-        създаване на навици за системна двигателна  активност;

 

СНЦ „Спортен клуб хора  с увреждания „ разработи графици за срещи и подбор на желаещите да участват в спортните мероприятия според техните  индивидуални предпочитания и физически възможности. Бяха  привлечени и организирани около 75/седемдесет  и пет/ лица в неравностойно положение и хора с увреждания - потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция на  хора с увреждания”, „Център за равни възможности за хора с увреждания” и „Бизнес център за хора с увреждания” към СНЦ”Шанс за хора с увреждания”.

    

Задачите се разпределиха и изпълниха  по месеци  както следва:

 

Месец юни:

 

  На  24.06.2016 г  в двора на училище „Д.Чинтулов” от 9.00 ч до 13.30 ч се проведе  спортно мероприятие , в което бяха включени следните дисциплини:

 

              1.Състезание по федербал

Игра се индивидуално, геймове по 11 точки. Участваха  10 състезатели.

     Първо място  -  Димитър Митишев

     Второ място   -  Румяна  Атанасова

     Трето  място  -  Алекс   Йотин

 

2.Състезание по народна топка

В състезанието по народна топка  участваха 16 състезатели, разпределени на четири отбора       с по четири играчи. След изтеглен жребий се образуваха двойки отбори. Победителите от двете двойки  играха за 1-во място, а победените си оспорваха 3-то място.

   Класираха се както следва:

      Първо място – отбор с капитан   Тодорка Дамянова

      Второ място  -  отбор с капитан  Павлин Панайотов

      Трето  място -  отбор с капитан  Цвета Гръбчева

 

   3.Състезание по теглене на въже

Участие взеха 4 отбора жени и 4 отбора мъже с по пет състезатели.

Класираха се както следва:

   Първо място – отбор с капитан   Ясен Петков

   Второ място  - отбор с капитан   Кемран Азис

   Първо място  - отбор  с капитан  Донка Димитрова       

   Второ място  -  отбор  с капитан  Стоянка Димова

 

4.Писта 60 м. акумолаторни колички

На призовите  места се класираха:

       Първо място –  Адриан Янков

       Второ място  -  Петър  Джолов

 

    5. Писта 60 м. рингови колички

Призовите  места  спечелиха:

       Първо място – Пламен Любенов

                    Второ място  - Минко Николов

 

     6.Състезание по петанка

 Състезанието протече между 4 отбора жени и  4 отбора мъже, с по 3-ма участника.

Класираха се :

жени

Първо място – отбор с капитан  Иринка Калова

Второ място –  отбор с капитан  Донка Димитрова

 

 

мъже

Първо място – отбор с капитан  Станислав Михалев

Второ място –  отбор с капитан  Димитър  Колев

           

В мероприятията взеха участие общо 70  състезатели.На състезателите класирали се на  първите  места  бяха              раздадени купи  и предметни  награди.

 

Месец юли:

 

  На  21.07.2016 г  в двора на училище „Д.Чинтулов” от 9.00 ч до 14.30 ч се проведе  спортно мероприятие ,  което  включваше  следните дисциплини:

 

 

            1. Състезание по спортно ходене

        В състезанието взеха участие  20  състезатели. Най-бързи бяха:

Първо място  - Илиан Хорозов

Второ място   - Павлин Панайотов

Трето място   -  Димитър Велчев

 

             2.Състезание по  ДАРТС

           В състезанието участваха 18 състезатели.

           На първите три места се класираха:

               Първо място – Ваня Спасова

               Второ място  – Живка Лазарова

               Трето място   - Желязка Димитрова

 

  3. Състезание по стрелба с лък

В състезанието  участваха 16 състезатели. Победители са:

     Първо място  -  Радка Добрева

     Второ място   -  Димитър Велчев

     Трето място   -  Любка Карамазова

 

               4.Състезание  - скок от място

       В състезанието взеха участие  8  състезатели

             Първо място  - Ивалин Веселинов

Второ място   -  Румена Павлова

 

               5.Състезание по федербал

      Играха  се  геймове по 11 точки. Участваха  9 състезатели.

     Първо място  -  Илиан Хорозов

     Второ място   -  Екатерина Димитрова

     Трето  място  -   Жеко Жеков

 

  

   6.Състезание по волейбол

В състезанието   участваха 12 състезатели, разпределени на 2 отбора       с по шест играчи.

   Победи отбор с капитан Донка Димитрова

          

 

В мероприятията взеха участие общо 57  състезатели.На  класиралите  се на  призовите   места  бяха              раздадени купи  и предметни  награди.

 

 

Месец Август:

         

  На  19.08.2016 г  в материалната база в кв.Младост бл.129 от 9.00 ч до 13.30 ч се проведоха   следните спортни състезания .

 

      1. Състезание по ШАХ

В състезанието по шах взеха участие 12 състезатели, разпределени  на 6 двойки, по схемата „всеки срещу всеки”. Победители в състезанието по шах бяха:

       Първо място      Димитър Колев

       Второ място     -  Радка  Добрева

          

      2. Състезание по домино

В състезанието по шах взеха участие 3 състезатели     

     Първо място      Станка Байчева

 

   

      3.Състезание по  КАНАДСКА БОРБА

  Състезаваха се  4 състезатели двама по двама.

            Първо място –  Гошо Пенчев

            Второ място  -   Илиан Хорозов

 
 

       4.Състезание  по тенис на маса

       В състезанието взеха участие  8  състезатели, разпределени на 4 двойки.

             Първо място  - Павлин Панайотов

 

В мероприятията взеха участие общо 43 състезатели.На състезателите класирали се на  първите  места  бяха              раздадени купи  и предметни  награди.

 

 

Месец Септември:

 

  На  16.09.2016 г   в материалната база в кв.Младост бл.129 от 9.00 ч до до 14.00 ч се проведе  спортно мероприятие , в което бяха включени следните дисциплини:

 

          1. Състезание по ТАБЛА

В състезанието по табла взеха участие 8 състезатели , разпределени на 4 двойки, също по схемата „всеки срещу  всеки”. Победители са  както следва:

        Първо място –  Желязка Драганова

        Второ място    Марийка Дойчева

   

      2. Състезание по  не се сърди човече

В състезанието  взеха участие 4  състезатели.    

        Първо място      Елена Добрева

 

    3.Състезание по  спортен бридж

   В състезанието взеха участие  4 човека – две двойки  състезатели.

     Първо място  -  Тодорка Дамянова

                         -   Кемран  Азис

 

         

        4.Състезание по  ДАРТС

           В състезанието участваха 16 състезатели.

           На първите три места се класираха:

               Първо място – Валентина Кирова

               Второ място  – Живка Лазарова

               Трето място   - Ирена Милчева

 

В мероприятията взеха участие общо 48 състезатели. На класиралите се на първите места бяха     раздадени купи  и предметни  награди.

 

        

Постигнати резултати:

- включване в социална среда и преодоляване на изолацията;

- създадени условия за личностна реализация и доказване , за социална интеграция на хората с увреждания чрез участие  в организираните  занимания;

 - осъществена превенция в целевата група срещу негативните явления в обществото като цяло и  усъвършенстване на ценностната система ;

 - чрез физическа активност и спортни занимания - подобрено физическо и психическо състояние, подобрен социален статус на участниците в целевата  група;

 - формирани социални и нравствени  качества  като самоконтрол, дисциплина, чувство за отговорност, толерантност, воля за успех , създадени контакти и приятелска среда;

 - разширен достъп на хората с увреждания до качествени услуги и ефективно използване на материалната база.

 

 

 

 

 

24.03.2017г.                                  ПРДЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

                                                        СНЦ“СПОРТЕН КЛУБ ХОРА

                                                        С УВРЕЖДАНИЯ“:

                                                                                                /Т.Мутафов/

 

 

 
 

 

Warning: Smarty error: unable to read resource: "footer.html" in /home/shansbg/public_html/lib/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1095